BT DANIŞMANLIK

BT Danışmanlık Hizmetleri

Müşteri beklentilerinin yükseliyor olması, BT ortamındaki  gelişmelerin hızlanması , rekabet etmek isteyen bilişim şirketlerini her zamankinden daha fazla çaba harcamaya zorlamaktadır. Bu ortamda Teknoloji yöneticilerinin amacı, daha düşük maliyetlerle daha fazlasını elde etmelerini ve güncel şartlara hızla adapte olabilmelerini sağlayacak çözümleri bulmaktır.

Deka Bilişim Kurumsal, sizlerle birlikte mevcut durumunuzu değerlendirir, ihtiyaçlarınızı belirler, şirketin rekabet gücünü artıracak fırsat ve çözümleri planlar.

BT Danışmanlık hizmetimiz, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, Teknoloji Mimarlarımız tarafından yapılan teknik çalışmalar neticesinde, Veri Merkezi, İletişim Altyapısı, Ağ ve Bilgi Güvenliği, Saha Yapılandırılması konularında, envanter yönetimi, mevcut yapıların analizi, değişiklik yönetimi prosedürleri gibi hizmetlerin hazırlanarak, uygun ve verimli çözümleri müşterilerimize sunmayı da içermektedir.

Dış kaynak kullanımı hizmetleri ile kurumların BT operasyonlarını kurumlar adına yüksek kalite ve standartlarda yürütmek üzere üstlenmekte ve en yüksek standartlar dahilinde yerine getirmekteyiz. Bu sayede kurumlar asıl işlerine odaklanırken, maliyet ve risklerini minimize ederler.  Deka Bilişim Kurumsal dış kaynak kullanımı hizmetleri ile kurumların çalışma verimlilikleri artarken maliyetleri ve BT riskleri minimize edilmektedir.